Zmiešavanie biomasy s inými palivami

 

Zmiešavanie štiepky s inými palivami
- vstupný vibračný dopravník
- detektor kovov
- sekačka drevného odpadu
- redlerový dopravník
- násypka na štiepku
- násypka na iné sypké palivo (slama / uhlie)
- redlerový dopravník

Zmiešavanie drevnej štiepky s inými palivami (uhlie, slama, seno ... a iná biomasa) je špecifický produkt, ktorý je určený pre elektrárne, alebo teplárne využívajúce biomasu, alebo drevnú štiepku na spaľovanie.

Proces zmiešavania je možné regulovať rýchlosťou podávania z násypiek dvoch rôznych materiálov. Celý systém je úplne automatický a priestorovo nenáročný.

Stroje a zariadenia použité v linke sú štandardné zariadenia, ktoré sú v našej ponuke. Jednotlivé stroje a ich technické špecifikácie sú umiestnené v sekaní dreva / drvení dreva / dopravníkoch, alebo v triedení a skladovaní drevnej frakcie.

Viaceré riešenia sú v rámci realizácie liniek štandardom a stroje je možné v nich rôzne kombinovať.