Drvenie, triedenie, rezanie, mletie, sekanie, dopravníky, opravy

 

Drviče    

Pomalobežné stroje, ktoré môžu spracovať širokú škálu materiálov - plasty, kovy, drevo, káble, olovené strusky, tvrdé a krehké materiály. 

Vyznačujú sa nižšou hladinou hluku pri spracovaní ako sekacie stroje.

 

 
     
Dopravníky    

Rôzne konštrukcie - pásové, šnekové, trasadlové, vibračné podávača a pod. 

 

 

 

 
     
Triedenie, separácia a skladovanie    

Triediace stroje zabezpečujúce oddelenie neželezných kovov, alebo rôznych sypkých materiálov na samostatné zložky / frakcie.

Vhodné do celého spektra priemyslu vrátane ČOV.

Tieto stroje vyrábame aj v nerez prevedení.

 
     
Premiešavače, homogenizátory, dávkovače    

- zhomogenizovanie / premiešavanie sypkých materiálov s kontinuálnym plnením a výsypom. 

- dávkovanie sypkých materiálov / medzizásobník (napr. plastových granulátov)

- premiešavanie kŕmnych zmesí 

- predpríprava materiálu pre ďalšie spracovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
Laboratórne rezačky tvrdých materiálov diamantovým kotúčom    

Rezanie malých tvrdých materiálov, kryštálov, kameňov, skla a pod. 

 

 

 

 

 
     
Rezačka tvrdých materiálov diamantovým pásom

Rezanie veľmi tvrdých materiálov ako kameň, sklo, kremík, zakalených materiálov a pod.

 
     
     
Mlyny    

Rýchlobežné stroje, ktorých výkon je závislý na druhu, vlhkosti a veľkosti vstupného materiálu. Melú materiál na malú frakciu. 

 

 

 

 
     
Sekačky    

Rýchlobežné stroje s vysokým výkonom. Zväčša sa používajú na drvenie drevneho odpadu väčšej dĺžky.

 

 

 

 
     
Technológie pre piliarske prevádzky  

Zariadenia pre vybavenie píl sú určené predovšetkým na dopravu suroviny v skladoch guľatiny, na dopravu a dávkovanie guľatiny pred hlavným piliarskym strojom, na dopravu a ukladanie reziva, na výrobu prírezov atď...

 

 

     
Linky na prípravu biopaliva    
   

Konzultácie a úvodné štúdie až po spracovanie konštrukčnej dokumentácie, výrobu, dodávku, montáž a uvedenie technológie do prevádzky.

Ponúkame a dodávame stroje a linky na spracovanie biomasy. Môžu byť využité aj ako súčasť palivového hospodárstva kotolní, alebo s doplnenými ďalšími zariadeniami slúžia ako samostatné linky na výrobu peliet a brikiet.  

Zariadenia pre recykláciu odpadu - dreva, plastov, gumy, kovu, hliníka, tvrdých aj mäkkých materiálov.