Linka na výrobu mikroštiepky

 

 

Linka na výrobu mikroštiepky
- vibračný podávač
- vstupné vibračné dopravníky
- detektor kovov
- sekačka drevného odpadu
- vibračný triedič – priamy

Linka na výrobu mikroštiepky
- pásový dopravník
- vertikálny drvič s hydraulicky posuvnou násypkou
- redlerový dopravník (šnekový dopravník)
- vibračný triedič – priamy

Linka na prípravu mikroštiepky je používaná v prípade spracovania drevného odpadu pre briketovanie, alebo pre peletovanie. Linka zaisťuje veľmi kvalitnú štiepku v požadovanej veľkosti. Vyrobená frakcia je po sekaní triedená tak, aby bola zaistená jej vhodná veľkosť. Kvalita a výkon linky sú priamo závislé na kvalite, druhu a veľkosti spracovávaného materiálu.

Stroje a zariadenia použité v linke sú štandardné zariadenia, ktoré sú v našej ponuke. Jednotlivé stroje a ich technické špecifikácie sú umiestnené v sekaní dreva / drvení dreva / dopravníkoch, alebo v triedení a skladovaní drevnej frakcie.

Viaceré riešenia sú v rámci realizácie liniek štandardom a stroje je možné v nich rôzne kombinovať.