Homogenizačná linka pre peletovanie

 

Homogenizačná linka
- zásobník s vyhrňovacím podávačom
- šnekový dopravník
- kladivkový mlyn
- odsávanie
- násypka

Homogenizačná linka je súčasť zariadenia pre peletovanie. Jedná sa o linku, ktorá sekundárne spracováva výstupnú surovinu (štiepku o max. rozmeroch 25x25 mm) na výslednú frakciu, ktorá je vhodná pre peletovanie. Homogenizačná linka je vždy upravená podľa priestorových možností. Výkon linky je daný vstupným spracovávaným materiálom.

Výsledná frakcia je následne dopravovaná vzduchotechnikou do ďalšieho zariadenia, ktoré taktiež môže byť súčasťou tohto zariadenia. Kladivkový mlyn vykazuje zvýšenú hlučnosť. Pri spracovaní veľmi suchého materiálu sa môže vyskytovať zvýšená prašnosť. Celá linka je plne automatická a nepotrebuje stálu obsluhu.

Stroje a zariadenia použité v linke sú štandardné zariadenia, ktoré sú v našej ponuke. Jednotlivé stroje a ich technické špecifikácie sú umiestnené v sekaní dreva / drvení dreva / dopravníkoch, alebo v triedení a skladovaní drevnej frakcie.

Viaceré riešenia sú v rámci realizácie liniek štandardom a stroje je možné v nich rôzne kombinovať.