Linka na výrobu energetickej štiepky

 

Linka pre piliarsku prevádzku

- vstupné vibračné dopravníky
- detektor kovov
- sekačka drevného odpadu
- redlerový dopravník

Linky pre samostatnú inštaláciu

- vibračný dopravník
- vstupné vibračné dopravníky
- detektor kovov
- sekačka drevného odpadu
- redlerový dopravník

Linka na prípravu energetickej štiepky je štandardným doplnkom pre piliarske prevádzky, kde priamo nadväzuje na výrobnú linku a spravidla spracováva okamžite vzniknutý drevný odpad. Taktiež je možné linku na energetickú štiepku využiť ako samostatnú technologickú linku, ktorá spracováva rôznorodý drevný odpad.

Stroje a zariadenia použité v linke sú štandardné zariadenia, ktoré sú v našej ponuke. Jednotlivé stroje a ich technické špecifikácie sú umiestnené v sekaní dreva / drvení dreva / dopravníkoch, alebo v triedení a skladovaní drevnej frakcie.

Viaceré riešenia sú v rámci realizácie liniek štandardom a stroje je možné v nich rôzne kombinovať.