Prihlásenie

Zákazková výroba

Projektujeme a vyrábame rôzne druhy drvičov, mlynov, triedičov a samozrejme pohonov podľa dohodnutej špecifikácie priamo na mieru. 

Napr. niekoľkostupňový triedič na triedenie a mletie antracitu, drvič na oxid boritý a niekoľkostupňový mlyn na mletie Coltanu.

Vysokovýkonné triedenie a separácia železa od hliníka.

Opravy pohonov obrábacích strojov. Riešenie chladenia cez vreteno.

Výroba pohonov pre polohovanie divadelných / kinových opôn, plátien a kulís. 

 

Ostatná zákazková výroba je zameraná na tvorbu iných špeciálnych technologických celkov, alebo na zhotovenie jednotlivých dielov.

Medzi štandardne vyrábané časti patria hriadele, rôzne typy ozubení, spojky a pod.

V prípade potreby je spracovaná konštrukčná, resp. technická dokumentácia v CAD programoch.