Zásobovanie kotolní a prevádzok na biomasu

 

Linky pre zásobovanie kotolní, alebo iných prevádzok využívajúcich drevnú štiepku, sú vždy plne automatické. Zariadenia sú kontrolované snímačmi, ktoré určujú rýchlosť, presnosť a správne množstvo materiálu pre ďalšie spracovanie. Tieto linky sú spravidla riešené podľa konkrétnych priestorových dispozícií. Výkon linky môže byť od 10 – 60 prm / hod. Prevádzka linky vykazuje nízku hlučnosť, prašnosť je priamo závislá na druhu a vlhkosti spracovávaného materiálu. Činnosť linky nevyžaduje prítomnosť stálej obsluhy. Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na spoľahlivosť a funkčnosť zariadenia, predovšetkým kvôli nepretržitej prevádzke.

Stroje a zariadenia použité v linke sú štandardné zariadenia, ktoré sú v našej ponuke. Jednotlivé stroje a ich technické špecifikácie sú umiestnené v sekaní dreva / drvení dreva / dopravníkoch, alebo v triedení a skladovaní drevnej frakcie.

Viaceré riešenia sú v rámci realizácie liniek štandardom a stroje je možné v nich rôzne kombinovať.