Vyhrňovací podávač

 

Vyhrňovací podávač (hydraulicky posuvná podlaha) je zariadenie, ktoré slúži k manipulácii so sypkým materiálom v priestore určenom pre skladovanie. Štandardným využitím je plynulé zásobovanie pre kotly spaľujúce biomasu. Vďaka jeho konštrukcii je možné, aby na vyhrňovací podávač bola umiestnená dostatočná zásoba materiálu pre ďalšie plynulé zásobovanie.

Jedná sa o hydraulické zariadenie, ktoré plne automaticky dopravuje sypký materiál do ďalšieho dopravného zariadenia. Vyhrňovací podávač je inštalovaný na oceľové profily, ktoré sú zabudované do podlahy zásobníka. Ramená podávača pracujú cyklicky v závislosti na nastavení rýchlosti / objemu materiálu.

Toto zariadenia vykazuje nízku hladinu hluku a minimálne nároky na obsluhu a servis. Prašnosť je daná druhom a vlhkosťou dopravovaného materiálu.

Technické parametre (dĺžka šírka, výška, príkon,.....) sú vždy určené podľa konkrétnych priestorových dispozícií a požiadaviek zákazníka.

Vyhrňovací podávač je možné použiť s ďalšími zariadeniami na spracovanie kusového odpadu. Vhodné sú predovšetkým redlerové dopravníky, alebo iné dopravníky v rámci našej ďalšej ponuky.

katalógový list „Vyhrňovací podávač“