Vibračný triedič priamy

 

   

Vibračný triedič je určený k separácii sypkých nelepivých a málo abrazívnych materiálov na dve rozdielne frakcie. Robustná a tuhá oceľová konštrukcia zariadenia je zvarená z oceľových profilov a plechov. Nosný rám musí byť pevne ukotvený na vhodný základ s ohľadom na účinky dynamickej sily vznikajúcej pri prevádzke zariadenia. Veľkosť otvorov v triediacom site je daná požiadavkou na veľkosť triedenej frakcie.

Stoj môže pracovať bez trvalej prítomnosti obsluhy. Vykazuje nízku hlučnosť a je možné ho inštalovať aj vo vnútri prevádzok. Prašnosť za behu je priamo závislá na druhu, vlhkosti a veľkosti triedeného materiálu.

Zariadenie nie je určené na prácu na voľných plochách, tzn. musí byť chránený proti pôsobeniu poveternostných vplyvov. 

 

1 priestorový meter (PRM) = 0,36 (pilín / štiepky) – 0,50 (odrezky) kubický meter (m3)
Technické údaje: T-VP 400x3000/2 T-VP 500x6000/2 T-VP 800x3400/2
Počet frakcií 2 3 3
Veľkosť frakcií podľa požiadavky zákazníka podľa požiadavky zákazníka podľa požiadavky zákazníka
Max. výkon 8 - 12 prm/hod. 16 - 20 prm/hod. 20 - 24 prm/hod.
Plocha sita 1,00 m2 2,40 m2 1,80 m2
Rozmery:      
dĺžka 2990 mm 6000 mm 3800 mm
šírka 570 mm 730 mm 930 mm
výška 610 mm 830 mm 570 mm
Príkon hlavného motora 2,2 kW 4,0 kW 3,0 - 4,0 kW
Hmotnosť stroja 410 kg 820 kg 490 kg

 

Vibračný triedič priamy je možné kombinovať s ďalšími zariadeniami na spracovanie kusového odpadu. Vhodné sú predovšetkým stroje na sekanie dreva, triedenie a skladovanie drevnej frakcie, alebo iné dopravníky v rámci našej ďalšej ponuky.

katalógový list „Vibračný triedič priamy“