Vibračný triedič

 

Vibračný triedič je určený k separácii sypkých nelepivých a málo abrazívnych materiálov (napr. drevných pilín, štiepok, peliet, ...) na rôzne frakcie. Svojou konštrukciou umožňuje mnoho variantov umiestnenia v linkách s využitím rôznych spôsobov zásobovania triediča. Vykazuje vysoký výkon pri použití nízkeho elektrického príkonu, nízku hlučnosť a je možné ich inštalovať aj vo vnútri prevádzok. Prašnosť za behu zariadenia je priamo závislá na druhu, vlhkosti a veľkosti triedeného materiálu.

V nosnej konštrukcii je zavesený pohyblivý rám, ktorý je osadený výmennými štítmi. Počet sít je daný počtom frakcií, na ktoré má byť triedený materiál separovaný. Triediace sitá sú jednoducho vymeniteľné.

Stroj smie pracovať bez trvalej prítomnosti obsluhy. Nie je určený na prácu na voľných plochách, tzn. musí byť chránený proti pôsobeniu poveternostných podmienok. 

 

1 priestorový meter (PRM) = 0,36 (pilín / štiepky) – 0,50 (odrezky) kubický meter (m3)
Technické údaje: T-VK 2/2  T-VK 2/3  T-VK 7/2 
Počet frakcií 2 3 2
Veľkosť frakcií podľa požiadavky zákazníka podľa požiadavky zákazníka podľa požiadavky zákazníka
Max. výkon 10 - 15 prm/hod. 10 - 15 prm/hod. 55 - 60 prm/hod.
Plocha sita 2,00 m2 2,00 m2 7,00 m2
Rozmery:      
dĺžka 3620 mm 3620 mm 5260 mm
šírka 1670 mm 1670 mm 2800 mm
výška 1605 mm 1605 mm 1830 mm
Príkon hlavného motora 1,5 kW 1,5 kW 4 kW
Hmotnosť stroja 1120 kg 1215 kg 2020 kg

 

Vibračný triedič je možné kombinovať s ďalšími zariadeniami na spravovanie kusového odpadu. Vhodné sú predovšetkým stroje na sekanie dreva, triedenia a skladovanie drevnej frakcie, alebo iné dopravníky v rámci našej ponuky. 

katalógový list „Vibračný triedič“