Zásobník s vyhrňovacím podávačom

 

Zásobník s vyhrňovacím podávačom je kompaktné zariadenie, ktoré slúži na manipuláciu a skladovanie sypkého materiálu. Štandardným využitím je plynulé zásobovanie pre kotolne spaľujúce biomasu. Vďaka jeho konštrukcii je možné, aby do zásobníka s vyhrňovacím podávačom bola umiestnená dostatočná zásoba materiálu pre ďalšie plynulé zásobovanie. Zásobník je možné umiestniť do výšky na konštrukciu, alebo na / pod úroveň podlahy. Plnenie zásobníka je možné prispôsobiť podľa priania zákazníka.

Jedná sa o hydraulické zariadenie, ktoré úplne automaticky zásobuje sypkým materiálom v jednom smere. Zásobník s vyhrňovacím podávačom je prispôsobený tak, že nie je nutný akýkoľvek stavebný zásah pre umiestnenie. Ramená pohyblivej podlahy pracujú cyklicky v závislosti na nastavenej rýchlosti / objeme materiálu.

Vyhrňovací podávač vykazuje nízku hladinu hluku a minimálne nároky na obsluhu a servis. Prašnosť zariadenia je daná druhom a vlhkosťou dopravovaného materiálu.

Zásobník s vyhrňovacím podávačom je možné využiť s ďalšími zariadeniami na spracovanie kusového odpadu. Vhodné sú predovšetkým redlerové dopravníky, alebo iné dopravníky v rámci našej ponuky. 

 

Technické údaje: ZP - V 1700 x 5700 ZP - V 2500 x 5700
Rozmery:    
dĺžka 5700 mm 5700 mm
šírka 1700 mm 2500 mm
Objem skladovania 10 m3 15 m3
Príkon hlavného motora 1,5 kW 1,5 kW

 katalógový list „Zásobník s vyhrňovacím podávačom“