Vibračné dopravníky

 

Vibračné dopravníky sú dopravníky, ktoré sa využívajú predovšetkým na dopravu kusových odpadov v drevárskom priemysle. Sú schopné dopravovať materiál rôznych rozmerov pri konštantnej rýchlosti. Je možné ich kaskádovito zostaviť v prípade dlhých dopravných trás.

Tieto dopravníky je možné osadiť detektorom kovov, alebo čiastočnou separáciou materiálu. Systém vibračného podávania je zaisťovaný pružným elementom. Časté prerušovanie dopravy materiálu nie je problém a dopravníky sú pre tento spôsob prevádzky konštruované.

Sú vhodné ako doplnok / kombinácia s ďalším zariadením na spracovanie kusového odpadu. 

 

Technické údaje:  
Rozmery:  
dĺžka žľabu 3000 - 9000 mm
šírka žľabu 300 - 800 mm
výška žľabu 90 - 200 mm
Rýchlosť podávania 9 - 15 m/min.
Príkon hlavného motora 1,5 - 5,0 kW
Hmotnosť líši sa podľa rozmerov

 

 katalógový list „Vibračné dopravníky“