Redlerové dopravníky

 

   

Redlerové dopravníky sú využívané pre plynulú prepravu sypkého neabrazívneho materiálu. V drevárskom priemysle sú tieto dopravníky predovšetkým určené k doprave pilín alebo štiepok. Vďaka modulárnemu systému je možné zostaviť dopravníky podľa konkrétnych priestorových podmienok.

Prepravu materiálu zaisťujú unášače, ktoré sú upevnené na reťazi. Na základe druhu materiálu a tvaru dopravníka je zvolený typ dopravníka, ktorý môže byť so SPODNÝM, alebo HORNÝM hrnutím materiálu. Maximálna dĺžka jedného dopravníka je limitovaná na cca 22 metrov. Dopravníky vykazujú nízku hlučnosť a minimálne nároky na obsluhu a servis.

Tieto dopravníky je možné kombinovať s ďalšími zariadeniami na spracovanie kusového odpadu. 

 

Technické údaje:  
dĺžka 4000 - 22000 mm
šírka 400 / 500 mm
Max. uhol sklonu 40 / 50 / 60
Rýchlosť podávania 5 - 30 m / min.
Príkon hlavného motora 1,5 - 5 kW
Hmotnosť líši sa podľa rozmerov

 

 katalógový list „Redlerové dopravníky“