Pásové dopravníky

         

Pásové dopravníky slúžia k manipulácii s materiálom v priestoroch, ktoré nevyžadujú vertikálnu dopravu (s unášačmi a vlnovcom do cca 45st.).

Podľa druhu prepravovaného materiálu môžu byť osadené rôznymy pásmy (PVC, guma, textília, nerezové pásy) a príp. doplnené unášačmi alebo vlnovcom namiesto namiesto bočníc.

Preprava sypkých materiálov, štiepky, potravinárskych výrobkov, kovov, biomasy, peliet, plastov a pod.

Špeciálnou odnožou je práca v sušiacich boxoch. 

Pásové dopravníky vykazujú nízku hladinu hluku a minimálne nároky na obsluhu a servis. Prašnosť zariadenia je daná druhom a vlhkosťou dopravovaného materiálu. Vo všeobecnosti je ale nízka. 

 

Technické údaje:  
Rozmery:  
dĺžka žľabu 1000 - 35000 mm
šírka žľabu 100 - 1400 mm
výška žľabu / bočníc podľa požiadavky
Rýchlosť podávania 2 - 20 m/min.
Príkon hlavného motora 0,5 - 7,0 kW
Hmotnosť líši sa podľa rozmerov