Vibračné podávače

 

   

Vibračné podávače sú zariadenia určené k doprave rôznorodého sypkého alebo kusového materiálu v drevárskom priemysle. Slúžia ako nakladacie stoly, ktoré rozdeľujú materiál z nakladača a uľahčujú jeho ďalšiu dopravu.

Využívajú sa v automatizovaných prevádzkach, kde manipuláciu s materiálom zaisťuje manipulačná technika. Systém vibračného podávania je zaisťovaný pružným elementom. Časté prerušovanie prevádzky nie je problém, podávače sú pre tieto situácie konštruované.

Je možné kombinovať ich s ďalšími zariadeniami na spracovanie kusového odpadu.

 

Technické údaje:  
dĺžka žľabu 1000 - 4000 mm
šírka žľabu 2000 - 5000 mm
výška žľabu 200 - 600 mm
Rýchlosť podávania 9 - 15 m/min.
Príkon hlavného motora 3 - 5 kW
Hmotnosť líši sa podľa rozmerov

 

 katalógový list „Vibračné podávače“