Drvič s hydraulickým prítlakom

 

Drviče s hydraulickým prítlakom sú pomalobežné stroje, ktoré sa používajú k drveniu rôznorodého, krátkeho drevného odpadu. Rozmer spracovávaného materiálu je obmedzený šírkou a výškou prítlaku a musí byť taký, aby nedochádzalo k jeho priečeniu v priestore násypky. Prísun materiálu k rotoru je ovládaný hydraulickým prítlakom. Materiál je nožmi oddeľovaný o protinôž a strhávaný pod rotor, kde prechádza triediacim sitom pevne upevneným v stojane stroja pod rotorom. Hotové štiepky vypadávajú do priestoru pod sitom. Ďalšia doprava štiepky je zaisťovaná podľa konkrétnych podmienok a požiadaviek odberateľa, kde môže byť využitý dopravník alebo vzduchotechnika.

Stroj môže pracovať bez trvalej prítomnosti obsluhy. Pri svojej činnosti vykazuje nižší hluk a je možné ho inštalovať aj vo vnútri prevádzok. Prašnosť za behu zariadenia je priamo závislá na druhu a vlhkosti vstupného materiálu. Stroj nie je určený pre prácu na voľných plochách, tzn. musí byť chránený proti pôsobeniu poveternostných vplyvov.

 

1 priestorový meter (PRM) = 0,50 – 0,75 kubický meter (m3)
pre typy odrezkového materiálu ako sú odrezky, kusový odpad, atd.

Technické údaje: DR-V 800x630-P/15 DR-V 800x1000-P/30
Vstupný otvor 800x630 mm 800x1000 mm
Otáčky rotora 96 ot./min. 96 ot./min.
Počet nožov 21 ks 30 ks
Veľkosť násypky 0,56 m3 0,95 m3
Veľkosť štiepky 5 - 25 mm 5 - 25 mm
Výkon na vstupe za hodinu: 1 - 2 násypky 1 - 4 násypky
Rozmery:    
dĺžka 1900 mm 3620 mm
šírka 1100 mm 1100 mm
výška 1580 mm 1580 mm
Príkon hlavného motora 15 kW 30 kW
Hmotnosť stroja 1280 kg 2000 kg