Horizontálne drviče s vibračným dopravníkom

 

   

Horizontálne drviče drevného odpadu sú určené pre spracovanie rozmanitého drevného odpadu rôznych dĺžok. Sú schopné rozdrviť všetky druhy drevín na štiepku. Výsledné štiepky sú použiteľné napr. pre spaľovanie, výrobu veľkoplošných materiálov alebo výrobu brikiet. Jedná sa o pomalobežný drvič, ktorý je vhodný pre menšie prevádzky s nižšími nárokmi na výkon a požiadavkou na nízky príkon zariadenia. 

Materiál určený k drveniu, je dopravovaný do drviča vibračným dopravníkom. V robustnom ráme stroja je uložený podávací valec a rotor s nožmi. Drevná hmota je rotujúcimi nožmi oddeľovaná o protinôž a hotové štiepky prepadávajú pod drvič, odkiaľ sú vhodným transportným zariadením dopravované na miesto určenia. 

Stroj môže pracovať bez trvalej prítomnosti obsluhy. Pri svojej činnosti vykazuje nižšiu hlučnosť a je možné ho inštalovať aj vo vnútri prevádzok. Prašnosť za behu zariadenia je priamo závislá na druhu a vlhkosti vstupného materiálu. Stroj nie je určený pre prácu na voľných plochách, tzn. musí byť chránený proti pôsobeniu poveternostných vplyvov. 

 

1 priestorový meter (PRM) = 0,50 – 0,75 kubický meter (m3)
pre typy odrezkového materiálu ako sú odrezky, kusový odpad, atd.

Technické údaje: DR-H 150x400-V1/18,5 DR-H 110x600-V1/18,5
Vstupný otvor 150x400 mm 110x600 mm
Otáčky rotora 200 ot./min. 200 ot./min.
Počet nožov 24 ks 19 ks
Veľkosť štiepky 10 - 50 mm 10 - 50 mm
Výkon na vstupe za hodinu: 1 - 2 prm 1 - 2 prm
Rozmery:    
dĺžka 1625 mm 1600 mm
šírka 1305 mm 1535 mm
výška 955 mm 880 mm
Príkon hlavného motora 18,5 kW 18,5 kW
Hmotnosť stroja 1500 kg 2050 kg