Drvič s hydraulicky posuvnou násypkou

 

Drvič s hydraulicky posuvnou násypkou je pomalobežný stroj, ktorý sa používa k drveniu rôznorodého drevného odpadu. Je vybavený pohyblivou prítlačnou násypkou na pojazdnom ráme, ktorý je ovládaný hydraulickým mechanizmom. Pohyb násypky je cyklický, pri dosiahnutí polohy pri rotore dôjde k jej spätnému pohybu. Do uvoľneného priestoru prepadne ďalšia surovina a násypka opakuje pohyb smerom k rotoru. Toto riešenie zabraňuje vzpriečeniu rozmernejších častí spracovávaného odpadu. Materiál je nožmi oddeľovaný o protinôž a strhávaný pod rotor, kde prechádza triediacim sitom pevne upevneným v stojane stroja pod rotorom. Hotové štiepky vypadávajú do priestoru pod sitom. Ďalšia doprava štiepky je zaisťovaná pod rotorom. Hotové štiepky vypadávajú do priestoru pod sitom. Ďalšia doprava štiepky je zaisťovaná podľa konkrétnych podmienok a požiadaviek odberateľa, kde môže byť využitý dopravník alebo vzduchotechnika. 

Stroj môže pracovať bez trvalej prítomnosti obsluhy. Vykazuje nižšiu hlučnosť a je možné ho inštalovať aj vo vnútri prevádzok. Prašnosť pri prevádzke zariadenia je priamo závislá na druhu a vlhkosti vstupného materiálu. Stroj nie je určený pre prácu na voľných plochách, tzn. musí byť chránený proti pôsobeniu poveternostných vplyvov. 

 

1 priestorový meter (PRM) = 0,50 – 0,75 kubický meter (m3)
pre typy odrezkového materiálu ako sú dosky alebo odrezky, atd.
   
Technické údaje: DR-V 800x1000-PN/30
Vstupný otvor 800x1000 mm
Otáčky rotora 96 ot./min.
Počet nožov 60 ks
Veľkosť násypky 0,95 m3
Veľkosť štiepky 15 - 30 mm
Výkon na vstupe za hodinu: 1 - 4 násypky
Rozmery:  
dĺžka 3620 mm
šírka 1670 mm
výška 1605 mm
Príkon hlavného motora 30 kW
Hmotnosť stroja 2000 kg